W 2022 roku grupa INFOR PL poprawiła wyniki finansowe i rentowność działalności podstawowej. Przychody ze sprzedaży, wliczając otrzymane granty na realizację projektów informatycznych, wyniosły 104,7 mln zł i wzrosły o 6,7 mln zł w porównaniu do 2021 roku.

Skonsolidowany wynik operacyjny (MARŻA III) za 2022 r. wyniósł 13,4 mln zł, co oznacza poprawę o 0,9 mln w porównaniu do roku poprzedniego.

Na poziomie skonsolidowanego wyniku brutto wygenerowany został zysk w wysokości 13,3 mln zł, zysk netto wyniósł 11,07 mln zł.

W kolejnych latach zakładamy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży kontentu i reklamy online, dalszą transformację cyfrową produktów i usług, a także wdrażanie rozwiązań mających na celu wzmocnienie obecności Grupy INFOR w Internecie.