Dane Spółek

01

INFOR PL Spółka Akcyjna

Władze spółki:

Prezes Zarządu: Ryszard Pieńkowski
Członek Zarządu: Marzena Nikiel
Prokurent: Beata Rzymowska

KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 225279
REGON: 011617580
NIP: 1180093066
Kapitał zakładowy: 4.700.000,00 zł (opłacony w całości)

Kontakt: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666 lub 22 761 30 30; bok@infor.pl

02

INFOR IT Sp. z o.o.

Władze spółki:

Prezes Zarządu: Wojciech Sulik

KRS: 331240
REGON: 141836060
NIP: 5272601064

Kontakt: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666 lub 22 761 30 30; bok@infor.pl