Uniwersytet Jagielloński wśród instytucji publicznych i Uczelnia Łazarskiego wśród akademickich uczelni niepublicznych to zwycięzcy 18. Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej. W porównaniu z zeszłoroczną edycją doszło do kilku przetasowań.

– Ranking przez lata na dobre zakorzenił się w świadomości studentów i władz uczelni. Stał się wyczekiwanym i wiarygodnym źródłem wiedzy zarówno dla uczelni, jak i dla studentów. Dodatkowo realizuje misję Dziennika Gazety Prawnej, dla którego tematyka prawna jest kluczowa. Ranking pokazuje, w jaki sposób polskie uczelnie osiągają wysoki poziom kształcenia. To stymuluje konkurencję i rozwój szkolnictwa wyższego. Połączenie elastycznego podejścia i interdyscyplinarności z dobrą kadrą, jakością kształcenia i efektami decyduje w walce o studenta. Uczelnie nie mogą stać z boku dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Muszą konsekwentnie adaptować się do nowych warunków. Wygrywają ci, którzy potrafią zrobić to najlepiej – mówi Dominika Sikora, redaktor naczelna serwisów internetowych Dziennika Gazety Prawnej.

W ocenie wydziałów prawa polskich uczelni wyższych Dziennik Gazeta Prawna brał pod uwagę łącznie aż 46 elementów podzielonych na cztery kluczowe segmenty, takie jak: kadra naukowa, jakość i warunki kształcenia, wymagania wobec studentów i poziom absolwentów, a także zdawalność na aplikacje prawnicze. Za rezultaty w tych kategoriach można było otrzymać łącznie 121 pkt.

Uniwersytet Jagielloński najlepszy wśród uczelni publicznych

Wśród instytucji publicznych ponownie najwyżej oceniono Uniwersytet Jagielloński. Wydział prawa najstarszej polskiej uczelni zdobył 102,3 pkt i o 3,25 pkt wyprzedził Uniwersytet Warszawski. W przypadku jednostki z Krakowa wyżej został oceniony poziom kształcenia, a tym samym wyniki osiągane przez absolwentów.

Studenci UJ z większym powodzeniem zdają także egzaminy na aplikacje prawnicze. W przypadku UW więcej punktów przyznano za poziom wykwalifikowania kadry naukowej. W tej kategorii oceniano m.in. liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego oraz liczbę publikacji przypadających na członka kadry naukowej. Czołową trójkę wśród publicznych uczelni uzupełnił Uniwersytet Wrocławski (97,2 pkt). Spektakularny awans zaliczył Katolicki Uniwersytet Lubelski, który uplasował się na czwartej lokacie, pięć miejsc wyżej niż w poprzednim rankingu autorstwa DGP. Kolejne pozycje przypadły Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach i Uniwersytetowi Gdańskiemu.

Uczelnia Łazarskiego liderem wśród instytucji niepublicznych

Uczelnia Łazarskiego (​​93,35 pkt) nie miała sobie równych wśród uniwersytetów niepublicznych. Kluczowa okazała się w przypadku tej placówki wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, wymogi stawiane studentom oraz poziom osiągany przez absolwentów. Drugi w rankingu wydział prawa Akademii Leona Koźmińskiego (88,45 pkt) wyróżnia się najwyższą zdawalnością na aplikacje prawnicze. Na trzecie miejsce awansowała Akademia Kujawsko-Pomorska, która zdobyła 86,1 pkt. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Akademia Humanitas, Uniwersytet SWPS oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Pełne wyniki i wywiady ze zwycięzcami 18. Rankingu Wydziałów Prawa są dostępne w serwisie gazetaprawna.pl.