INFOR PL S.A.
Strona główna > Dane spółki

Dane spółki

INFOR PL Spółka Akcyjna

Władze spółki:
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Ryszard Pieńkowski
Prezes Zarządu: Ewa Świstuniuk
Członek Zarządu: Maciej Kossowski
Prokurent: Beata Rzymowska

Zakres działalności:
Grupa INFOR PL koncentruje się na dostarczaniu profesjonalnej informacji, wykorzystując do tego nowoczesne technologie, multimedia i systemy informatyczne. Od 35 lat jest liderem na rynku w swojej branży. Odbiorcami produktów i usług INFOR-u są przedsiębiorcy, menedżerowie, księgowi, kadrowi, a także urzędnicy i prawnicy.

KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 225279
REGON: 011617580
NIP: 1180093066
Kapitał zakładowy: 4.700.000,00 zł (opłacony w całości)

Adres:
INFOR PL Spółka Akcyjna
ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa
www.grupa.infor.pl