INFOR PL S.A.
Strona główna > Grupa Infor PL > INFOR Biznes

INFOR Biznes

Władze spółki:
Prezes Zarządu: Ewa Świstuniuk
Prokurent: Aneta Kowalska

Zakres działalności:
INFOR Biznes to dostawca najwyższej jakości treści, pomagających w pracy zawodowej przedsiębiorcom, managerom, specjalistom oraz urzędnikom rządowym i samorządowym.

Treści te dostarczane są zarówno drogą elektroniczną - poprzez serwisy internetowe: gazetaprawna.pl, dziennik.pl, forsal.pl, a także tradycyjnie w postaci „Dziennika Gazeta Prawna”. "Dziennik Gazeta Prawna" to największy polski dziennik prawno-gospodarczy, informujący o najważniejszych wydarzeniach i zjawiskach w gospodarce krajowej i zagranicznej, najnowszych zmianach w prawie, podatkach i finansach.

OGŁOSZENIE w sprawie połączenia spółek

Zarządy spółek: INFOR PL S.A. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225279, kapitał zakładowy 4.700.000 złotych (w całości opłacony), numer NIP: 1180093066 (dalej: Infor PL) oraz Infor Biznes Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, kapitał zakładowy 29.421.550,00 złotych, numer NIP: 5272575823 (dalej: Infor Biznes) zawiadamiają o planowanym połączeniu obydwu ww. spółek.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej: ‘ksh’) poprzez przeniesienie całego majątku Infor Biznes na Infor PL. Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego spółki  Infor PL (art. 515 § 1 ksh) i bez zmiany statutu spółki Infor PL.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 500 § 21 ksh, Infor Biznes udostępnia plan połączenia do publicznej wiadomości:

INFOR BIZNES Sp. z o. o.
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 307225
REGON: 141442680
NIP: 5272575823
Kapitał zakładowy: 29.421.550,00 zł (opłacony w całości) 

Produkty spółki: Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna, GazetaPrawna.pl, Forsal.pl, Dziennik.pl, Dziennik Internautów

INFOR Biznes
Adres:
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa

PR Manager
Mirosława Piotrowska
tel. 22 530 40 56
kom. 510 024 798
e-mail: miroslawa.piotrowska@infor.pl