INFOR PL S.A.

Czasopisma

W portfolio Grupy INFOR PL oprócz Dziennika Gazety Prawnej znajduje się  kilkanaście innych fachowych tytułów skierowanych do ekspertów i specjalistów z wybranych dziedzin ekonomii, prawa, zarządzania. 

dla księgowych:

dla kadr:

dla sfery budżetowej:

dla przedsiębiorców: