INFOR PL S.A.
Strona główna > Grupa Infor PL > INFOR Biznes

INFOR Biznes

Władze spółki:
Prezes Zarządu: Ewa Świstuniuk
Wiceprezes Zarządu: Monika Szulc-Wąsikowska

Zakres działalności:
Od 14 września 2009 r. INFOR Biznes rozpoczął wydawanie nowej gazety codziennej Dziennika Gazety Prawnej, składającej się obecnie z żółtych stron Gazety Prawnej oraz białych stron DZIENNIKA Polska Europa Świat. W tym samym czasie do internetowego portfolio spółki INFOR Biznes dołączył serwis dziennik.pl. W ostatnim kwartale 2009 roku spółka INFOR Biznes dokonała zakupu serwisu Dziennik Internautów oraz Totalmoney.pl.

INFOR BIZNES Sp. z o. o.
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 307225
REGON: 141442680
NIP: 5272575823
Kapitał zakładowy: 29.421.550,00 zł (opłacony w całości) 

Produkty spółki: Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna, GazetaPrawna.pl, Forsal.pl, Dziennik.pl, Dziennik Internautów, Totalmoney.pl

INFOR Biznes
Adres:
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa

Rzecznik prasowy
Agata Broda
tel. 22 531 49 81
kom. 512 089 002
e-mail: agata.broda@infor.pl

Dyrektor ds. PR
Joanna Trzaska-Wieczorek
tel. 22 531 49 81
kom. 519 061 305
e-mail: joanna.trzaska-wieczorek@infor.pl