INFOR PL S.A.
Strona główna > Grupa Infor PL > INFOR Biznes

INFOR Biznes

Władze spółki:
Prezes Zarządu: Ewa Świstuniuk
Wiceprezes Zarządu: Monika Szulc-Wąsikowska

Zakres działalności:
Od 14 września 2009 r. INFOR Biznes rozpoczął wydawanie nowej gazety codziennej Dziennika Gazety Prawnej, składającej się obecnie z żółtych stron Gazety Prawnej oraz białych stron DZIENNIKA Polska Europa Świat. W tym samym czasie do internetowego portfolio spółki INFOR Biznes dołączył serwis dziennik.pl. W ostatnim kwartale 2009 roku spółka INFOR Biznes dokonała zakupu serwisu Dziennik Internautów.

INFOR BIZNES Sp. z o. o.
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 307225
REGON: 141442680
NIP: 5272575823
Kapitał zakładowy: 29.421.550,00 zł (opłacony w całości) 

Produkty spółki: Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna, GazetaPrawna.pl, Forsal.pl, Dziennik.pl, Dziennik Internautów

INFOR Biznes
Adres:
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa

PR Manager
Mirosława Piotrowska
tel. 22 530 40 56
kom. 510 024 798
e-mail: miroslawa.piotrowska@infor.pl